torsdag 21 oktober 2010

Låt oss fundera!!?

Tio frågor och svar! Helt enkelt undrar Stina ???

!1. What is your favorite word?
Köppa kaffe (två ord jag vet )
2.What is your least favorite word?
Det går inte (tre ord jag vet)
3. What turns you on creatively, spiritually or emotionally?
Skratt
4. What turns you off?
missunsamhet
5. What is your favorite curse word?
jävlar eller är det djävlar kanske ?

te6. What sound or noise do you love?
När barnen sover.

7. What sound or noise do you hate?
naglar mot svarta tvalan ...ja jag är så förbenat gammal att det fanns i skolan på den tiden när det begav sig och jag kan höra ljudet inombords....

8.What proffesion other than your own would you like to attempt
Trädgårdsarkitekt eller heter det planerare?

9. What proffesion would you not like to do?
Obducent
10. If Heaven exists,what would you like to hear God say, when you arrive at the Pearly Gates?
Och du tvivlade på att jag inte fanns ?

Inga kommentarer: